Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Příspěvky se štítkem „historie“

ONLINE SETKÁNÍ: Židovské muzeum v Praze – možnosti spolupráce pro učitele | 10.6.2015 od 20:00

Středa 10. 6. 2015, 20:00

Co konkrétního může muzeum nabídnout českým žákům a studentům nám poví Jiří Tejkal. Část setkání bude také věnována specifickým službám, např. práci s učňovskou mládeží nebo programům pro pedagogy.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Využití orální historie pro tvorbu výukového dokumentu | 6. 5. 2015 od 20:00

Středa 6. 5. 2015, 20:00

“Aktivity orální historie směřují k získání ústních informací, jejich analýze a ke kritickému zpracování takto získaných pramenů v oblasti nejnovějších dějin představujících přibližně dvě generace lidí,” říká J. Herink ve svém článku Orální historie. Jak využít tuto metodu při tvorbě DUM nám představí Mgr. Monika Horsáková. Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Výuka dějepisu podle alternativní verze | 23. 4. 2015 OD 20:00

Výuka dějepisu podle alternativní verze
Čtvrtek 23. 4. 2015, 20:00

Progresivnost výuky podle NAV spatřuji v několika oblastech. Žáci jsou motivovanější zapojit se do diskuze, jsou schopnější v oblasti projektové práce a mnohem efektivněji pracují ve skupinách. Tematické pojetí umožňuje mnohem častější aktualizaci výuky, a žáci proto vnímají smysluplnost a nutnost historických souvislostí. Výhodou je spolupráce v online prostředí a relativně časté opakování – v každém tématu se objevují pojmy, události a typické znaky, které je zapotřebí vždy znovu ukotvit, tj. s žáky datovat, spojit s dalšími pojmy z jiných témat. Tímto způsobem se proto znovu a znovu dotýkáme klíčových zlomů v dějinách.[1]
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Práce s dobovými dokumenty ve výuce moderních dějin | 1.4.2015 od 20:00

Kolektivizace zemědělství v ČSR v 50. letech 20. století – metodická inspirace
Středa 1. 4. 2015, 20:00

Mgr. Marcel Mahdal vás provede metodikou k výuce kolektivizace zemědělství v ČSR v 50. letech 20. století.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Představení projektu Krajinou příběhů a metodické příručky pro výuku romské historie | 9.10.2014

Čtvrtek 9. 10. 2014, 20:00

Lektorky Jitka Marelová, Jana Rejžková pro nás připravily náměty a zdroje k implementaci romské historie do výuky. O romské historii jsme si povídali také s K. Kořínkovou. 

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století | 28.5.2014

Středa 28. 5. 2014, 20:00

„Pak nás odvezli do Osvětimi, a samozřejmě, že to bylo horší, než v Lodži, ale pro mě byl život nejhorší v Lodži. V Osvětimi to už nebyl život, tam už jsme nebyli lidmi.“

Věra Šlesingerová, vzpomínky pamětníků [1]

Přijměte pozvání na online setkání, jehož cílem bude seznámit vás s projektem Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století a jeho výstupy.