Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Příspěvky se štítkem „podnikání“

ONLINE SETKÁNÍ: Jak začít podnikat | 22. 9. 2016 od 20:00

Podnikání je jednou z klíčových kompetencí v Evropském rámci kompetencí. Některé členské země již představily své národní strategie pro výchovu k podnikání nebo podnikatelské učení zařadily do osnov jako povinný předmět. V ČR je věnována výchově k podnikání také patřičná pozornost a proto jsme připravili setkání na téma Jak začít podnikat.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Jak na výchovu k podnikání a podnikavosti na základní škole | 8.1.2015

Čtvrtek  8. 1. 2015, 20:00

Dá se rozvíjet podnikavost již ve výuce na základní škole? Odpovědi si pro nás připravili Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek. Pokud vás zajímá, jak se dá podnikavost rozvíjet ve středním vzdělávání, podívejte se na záznam některého z předchozích setkání k tomuto tématu. 

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Podpora rozvoje podnikavosti žáků s využitím zkušeností z vedení JA Firmy | 2.10.2014

Čtvrtek 2. 10. 2014, 20:00

Lektorky K. Lichtenberková, M. Javorská, J. Bulantová si pro vás opět připravily podněty pro výuku. Podívejte se na jejich předchozí inspiraci. 

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Výchova k podnikavosti | 4.6.2014

Středa 4. 6. 2014, 20:00

„V posledních letech vznikla v České republice, na základě požadavků Evropské komise, potřeba zařadit do kurikula všech typů škol vzdělávací strategie, které by pomohly rozvíjet u žáků ducha podnikavosti. Dané problematice se lze věnovat například v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Obsah učiva je možné zařadit do výuky jako uplatnění tematických okruhů stávajících oborů (kterým může být zvýšena hodinová dotace využitím disponibilních hodin), využít projektového vyučování, organizovat besedy nebo exkurze atp.“[1]

Přijměte pozvání na online setkání, jehož cílem je přinést podněty a inspiraci, jak u žáků rozvíjet jednu ze základních schopností potřebných pro uplatnění se v globální soutěži, ať už na trhu práce nebo v podnikání.