Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Příspěvky se štítkem „průzkum“

Proč publikujeme záznamy webinářů aneb Z krátkého průzkumu o webinářích III.

Metodický portál RVP.CZ nabízel i v tomto školním roce online setkání (webináře). Základem těchto setkání byla přednáška lektora a diskuze připojených účastníků. Vše probíhalo v online prostředí bez nutnosti instalace programu do počítače nebo přihlašování zájemce o účast. A právě o výše zmíněnou interakci mezi posluchačem a lektorem je případný divák, který si pustí záznam, ochuzen. Má tedy smysl podívat se na záznam takového webináře? Celý příspěvek »


Z krátkého průzkumu o webinářích II.

Metodický portál RVP.CZ nabízí od roku 2012 online setkání – webináře. Tyto online vzdělávací semináře vychází z konceptu, kdy lektor i účastníci akce mohou z pohodlí domova sledovat přednášku včetně sdílené prezentace, komunikovat prostřednictvím chatu nebo ve svém volné čase zhlédnout celý cca hodinový záznam.

V propagačním pohledu k webinářům máte možnost vyplnit krátký dotazník, kterým zjišťujeme momentální názor našich uživatelů na online setkávání, která probíhají na Metodickém portálu RVP.CZ . V první části jsme se věnovali zájmu o webináře obecně včetně vhodného dne pro jejich konání. V této druhé části bychom vám rádi ukázali, jak rozmanité jsou zájmy našich uživatelů, kteří dotazník vyplnili. Celý příspěvek »


Z krátkého průzkumu o webinářích I.

Metodický portál RVP.CZ nabízí od roku 2012 online setkání – webináře (už jich proběhlo bezmála 60!). Tyto online vzdělávací semináře vychází z konceptu, kdy lektor i účastníci akce mohou z pohodlí domova sledovat přednášku včetně sdílené prezentace, komunikovat prostřednictvím chatu nebo ve svém volné čase zhlédnout celý cca hodinový záznam.

Koncem kalendářního roku jsme v propagačním pohledu k webinářům zveřejnili krátký dotazník, kterým bychom rádi zjistili momentální názor našich uživatelů na online setkávání, která probíhají na Metodickém portálu RVP.CZ téměř každý týden. Rádi bychom zjistili, jaký je o ně zájem a jaká vylepšení bychom mohli/měli v budoucnu udělat, abychom získali více účastníků, resp. zvýšili sledovanost webinářů ze záznamu. Celý příspěvek »