Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Husitství, „druhý život“ a paměťová výuka dějepisu | 26. 2. 2020 od 20:00

Jak přistupovat k naší historii, aby byla výuka dějepisu zajímavá a aktuální? Již podruhé nás PhDr. Jan Bárta provede ukázkovým dějepisným tématem. Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: ADHD netradičně | 18. 2. 2020 od 20:00

Mgr. Helena Kumperová nás provede zamyšlením nad potřebami žáků s ADHD které vychází z porozumění sám sobě. Zvládnete takovou výzvu?
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Formativní hodnocení | 12. 2. 2020 od 20:00

Mgr. Jiří Hruška nám nabídne porovnání hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a hodnocení vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). V další části setkání se zaměří na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu, a jak k tomuto účelu využít žákovská portfolia.
Celý příspěvek »


Nej… z měsíce ledna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc leden.

To nejzajímavější z modulu Články

Workshop – Jak pracovat s rámcem digitálních kompetencí učitele, autor: Ondřej Neumajer, spoluautor: Daniela Růžičková

Příspěvek popisuje workshop, prostřednictvím kterého jsou účastníci z řad pedagogických pracovníků seznámeni metodami kritického myšlení s rámcem digitálních kompetencí učitelů DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj.

Interaktivní krychle, autor: Hana Kostková

Didaktická tvorba inspirovaná moderním uměním – minimalismem; konkrétně dílem Evy Hesse (cyklus Cube; Accession 2). Lekce je navržena tak, aby posluchače seznámila s konkrétní moderní tvorbou 20. století. Po sestavení hlavní konstrukce z přichystaných dílů (spojů a zkrácených špejlí) následuje přilepení posluchačem připravených fáborků z novinového, nebo barevného papíru, případně kousků látky. Výsledné dílo je interaktivní (při fouknutí, zatřesení, nebo dotyku) krychle.

Čtení slabik s Bee-botem, autor:  Mgr. Lucie Sencovici, spoluautor: PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Článek ukazuje, jak učitel s využitím robotické hračky může rutinní nácvik čtení slabik proměnit v poutavou činnost, do které se žáci aktivně zapojují. Kromě oborového cíle českého jazyka, tedy nácviku techniky čtení jako základního předpokladu pro rozvíjení čtenářské gramotnosti, je zde nenásilně a přirozeně rozvíjena matematická a digitální gramotnost.

Aplikace Quizlet ve výuce přírodopisu, autor: Lenka Benediktová, spoluautor: Mgr. Petra Vágnerová, prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Zoologie bezobratlých, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál podporuje procvičování systému bezobratlých pomocí aplikace pro mobilní telefony či tablety.

To nejzajímavější z modulu DUM

Využití aplikace IMF DataMapper, autor: Petr Tišl

Materiál se zaměřuje na schopnost žáků vyhledat a využít relevantní informace k porovnání států a mezinárodních organizací. Dotýká se témat na rozhraní geografie a ekonomie. Cílem je seznámit žáky se zajímavým zdrojem informací (IMF DataMapper). Využití dat k jednoduchému porovnávání států na základě ekonomických kritérií a čtení v grafech. Další analýza a diskuse je možná, pokud je materiál využit ve výběrových předmětech pro vážnější zájemce o geografii. Určen je pro žáky středoškolského studia a zabere typicky jednu vyučovací hodinu (bez diskuse a další analýzy). Nutný je přístup k počítačům (případně vlastním zařízením – BYOD) s kvalitním připojením k internetu. Aplikace je kompletně v angličtině, proto obsahuje i drobnou aktivitu se zapojením metody CLIL.

JV Asie – socioekonomická charakteristika regionu, autor: Mgr. Jan Zicha 

Interaktivní prezentace pro práci na PC s využitím internetových zdrojů. Přílohou je pracovní list.

Bingo – třídění živých organismů, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Známá hra slouží k procvičení učiva o třídění organismů. Materiál obsahuje pojmy, definice a hrací karty.

Proti vesnickým boháčům, autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Metodický příspěvek k lekcím o kolektivizaci, která vedla k likvidaci selského stavu v českých zemích. Studenti na základě práce s prameny odhalují zákonitosti tohoto likvidačního procesu, seznamují se s případy konkrétních lidí. Hledají společné znaky a přemýšlejí nad nimi. Sehrají dramatickou scénku.

Výběr online setkání roku 2019 v modulu AudioVideo

Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce

Cílem setkání bylo seznámit účastnice a účastníky s nově vzniklou metodickou příručkou Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce.

Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy

Zkušená lektorka Helena Kumperová navázala na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát jsme se věnovali týmové spolupráci učitel a asistent.

Učit se učit, myslet a žít – učení s ohledem na fungování mozku

Nepotřebujete oprášit své znalosti z psychologie a neurologie? Mgr. Petra Dočkalová vás na webináři jistě naladila na nadcházející školní rok, kdy byste mohli začít některé aktivity dělat maličko jinak…

Gamifikace výuky

Gamifikace výuky neboli zapojení herních principů do vzdělávání je jedna z oblastí, která v současné době zažívá ve školství velký boom. Ve webináři jsme se věnovali převážně využití počítačových her v různých předmětech. Ukázali jsme si příklad několika z nich a podrobněji se zastavili nad fenoménem Minecraft. Hry, kterou již 15 let hrají miliony dětí po celém světě.

Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě

Problematika existence nadaných žáků si již ve většině českých škol získala zaslouženou pozornost. O jejich odlišných edukačních potřebách se také hovoří. Učitelům se dostaly do povědomí informace o nutnosti adekvátní podpory nadaných žáků. Jaká ale tato podpora konkrétně je, v čem spočívá? Jaké jsou konkrétní kroky a náměty pro práci s nadanými žáky v běžné třídě?

Zdroj ilustrativních obrázků:

noratheone. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-02-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/beebot-bee-robot-technology-4096410/>.

ONLINE SETKÁNÍ: Skupinová práce a kooperativní učení | 5. 2. 2020 od 20:00

Společně s Mgr. Jiřím Hruškou se zamyslíme, proč je dobré zařazovat práci ve skupinách, co to přináší žákům a co učiteli. V druhé části se budeme věnovat tomu, jak dělit žáky do skupin, jak nastavit úkol, aby se na něm všichni členové skupiny podíleli, nebo jak hodnotit skupinovou práci.
Celý příspěvek »


Nej… z měsíce prosince

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc prosinec.

To nejzajímavější z modulu Články

Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky, čtenářská dílna, autor: Marcela Svejkovská

Tato čtenářská dílna pracuje s životními příběhy několika výjimečných žen. Žáci by si na jejím základě mohli uvědomit, že život každému přináší nepřeberné možnosti uplatnění. A i když máme odlišné „startovací podmínky“, je důležité mít sny a snažit se je uskutečňovat. I přes „nepřízeň osudu“ (a možná i jí navzdory).

Honzík a Numeráčci aneb Vyhledávání dětí s matematicko-logickým nadáním v předškolním věku, autor: Mgr. Stanislava Korcová

Článek seznamuje s proběhlou aktivitou, jejíž cílem bylo nominovat děti s matematicko-logickým nadáním ještě před vstupem do základního vzdělávání. Poukazuje na nutnost spolupráce jak s učiteli mateřských škol, tak s rodiči nadaných a mimořádně nadaných dětí.

Jak zlepšit atmosféru ve třídě?, autor: Bára Procházková, spoluautor: Egle Havrdová, Barbora Dvořáková, Kateřina Vyhnánková

Existuje mnoho materiálů pro učitele v mateřských školách, jak děti naučit barvy či počítat, jak je provést ročními obdobími, jak rozeznávat jednotlivá zvířata nebo jak se naučit pohybovat v dopravním provozu. Málokdy však učitelé dostanou do ruky podklady, které podporují navazování přátelství mezi dětmi, podporují porozumění emocím, či schopnost přijímat zodpovědnost za své jednání. Pro pedagogy tak vyšla metodika Kurikulum Dobrý začátek, která může zjednodušit komunikaci s dětmi a podpořit jejich sociální dovednosti. Zde je shrnutí základních principů metodiky.

Základem kritického myšlení jsou fakta, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o studii amerického profesora kognitivní psychologie Daniela Willinghama vysvětlující postavení faktických znalostí při budování schopnosti kriticky myslet.

To nejzajímavější z modulu DUM

Pracovní listy – sociální témata, autor: Ing. Barbora Jordánová

Pět pracovních listů na sociální témata pro učitele předmětů občanská nauka, chov zvířat, rostlinná produkce a ICT. Tyto učební materiály byly vytvořeny během letní školy projektu Erasmus+ KA2 – Across Disciplines, Borders and People in Rural Development v roce 2018. Obsahová správnost materiálů je zajištěna v rámci programu Erasmus.

Jezera východoafrické propadliny, autor: Petr Tišl 

Pracovní list se zabývá problematikou vzniku a významu jezer v oblasti východoafrické prolákliny. Může být využit jednak ve výuce přírodních podmínek afrického kontinentu, tak při výuce regionální geografie východní Afriky. Ze zkušenosti bych žáky nechal pracovat ve skupinách (ideálně o čtyřech členech). K dispozici by žáci měli mít Atlas světa. Odpovědi na otázky mohou přednášet jednotlivé skupiny. Učitel odpovědi upravuje, případně moderuje diskuzi. Cílem druhého úkolu je mimo jiné pracovat se zdrojem informací (grafem) v anglickém jazyce. Výsledný vyplněný pracovní list je individuálním výstupem každého žáka a může být ohodnocen.

Kulturní rozmanitost – Německo a Němci, autor: MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova

V první části programu se děti seznámí se životem lidí jiných sociokulturních skupin formou zajímavé přednášky či formou otázek a odpovědí. Druhá část programu je interaktivní a má charakter kreativního workshopu, který vychází z tradic a kultury dané země. Materiál byl vytvořen v roce 2019 jako součást projektu spolku Zaedno Kamarádi.

Základní podmínky života na Zemi – pokus, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní list slouží k procvičení učiva o základních podmínkách života na Zemi. Žáci si pomocí doplňovačky připomenou, které podmínky jsou nezbytné k životu organismů a následně tyto informace ověří během pokusu.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Podpora žáků s PAS

Webinář komplexně představuje problematiku PAS a zaměřuje se i na téma vzdělávání v českém školském systému a na současnou legislativu.

Žák s ADHD v prostředí běžné základní školy

Možnosti práce s hyperaktivitou a impulzivitou nám předloží osvědčený lektor Julius Bittmann.

Gender a svobodná volba povolání

Jak lze pracovat na různých úrovních předškolního vzdělávání s tématem nestereotypní volby povolání nám řeknou Lucie Čechovská a Kristýna Pešáková.

Škola bez poražených II.

Respektující komunikace je pro mě základním stavebním kamenem jakýchkoliv aktivit ve škole a nejen v ní, říká učitelka 1. stupně ZŠ a lektorka kurzu Škola bez poražených Mgr. Kateřina Vrtišková.

Problémy nadaných žáků s učiteli a problémy učitelů s nadanými žáky – je to problém?

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. nabídne popis a rozklíčování některých situací, k nimž by nemuselo ve školách docházet, kdyby učitelé věděli, s jakými vlastnostmi nadaných žáků se mohou setkat, a kdyby měli znalosti, jak v takových modelových případech reagovat a postupovat.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Ermell. Wikimedia.org: Drosendorf Winter Nebel P1210019 [online]. 2018-10-27 [cit. 2020-01-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drosendorf_Winter_Nebel_P1210019.jpg>.
freestocks.org. Wikimedia.org: Christmas tree decorations 6 [online]. 2019-08-12 [cit. 2020-01-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christmas_tree_decorations_6.jpg>.

ONLINE SETKÁNÍ: Problémy nadaných žáků s učiteli a problémy učitelů s nadanými žáky – je to problém? | 18. 12. 2019 od 20:00

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. nabídne popis a rozklíčování některých situací, k nimž by nemuselo ve školách docházet, kdyby učitelé věděli, s jakými vlastnostmi nadaných žáků se mohou setkat, a kdyby měli znalosti, jak v takových modelových případech reagovat a postupovat. Celý příspěvek »


Nej… z měsíce listopadu

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc listopad.

To nejzajímavější z modulu Články

Devítky, na které se zapomíná, autor: prof. PhDr. Petr Čornej DrSc.

Článek připomíná významná „devítková“ výročí starších českých i obecných dějin a poukazuje na jejich přesah do současnosti.

Slavíme listopad, autor: Petr Koubek, spoluautor: Mgr. Věra Koubková Novotná

Článek reflektuje průběh a výsledky semináře, který proběhl v rámci setkání společenství praxe českého jazyka a literatury v Hranicích na Moravě 5. listopadu. Seminář si kladl za cíl diskutovat s přítomnými učiteli a učitelkami představený metodicky propojený výukový celek tematicky zaměřený na připomenutí listopadových událostí roku 1989 v Československu. Příspěvek je strukturován podle konstruktivistického pojetí didaktiky do částí evokace – uvědomění si významu informací – reflexe. Využívá zkušeností z různých MAP a dalších zdrojů, vč. on-line. Článek ukazuje, jak lze výuku na dané téma provázat a koncipovat tak, aby rozvíjela dovednosti a postoje žáků užitečné pro jejich úspěšný budoucí život (základní gramotnosti). Článek obsahuje pracovní list, který byl využit během uvedeného setkání společenství praxe.

Ženy českého disentu, autor: Marcela Svejkovská

Hodinový workshop je věnovaný deseti ženám, které jsou příkladem protikomunistické rezistence. Autorka vybrala úryvky z rozhovorů z knihy „Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent“. Studenti ve skupinkách vždy pracují se vzpomínkami dvou žen, všímají si, jak vnímaly strach, co je vedlo k podepsání Charty 77, jaké metody vůči nim uplatňovala StB atp. Značná část hodiny je vyčleněna pro diskuzi o smyslu disentu, motivaci k rezistenci a jejímu smyslu.

Blogování ve škole, autor: Ludmila Kovaříková

Článek vysvětluje, proč založit dětem ke psaní blog, nabízí různá prostředí a objasňuje jejich klady a zápory.

Vyrobím si …?, autor: Mgr. Lenka Březinová, spoluautor: PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předkládaný text popisuje aktivitu navrženou pro žáky 3. ročníku základní školy s cílem seznámit je se slohovým útvarem popis pracovního postupu a s jeho praktickým využitím při výrobě konkrétního výrobku. Zároveň ukazuje smysluplné propojení vzdělávacího obsahu vzdělávacích oblastí Český jazyk a literatura a Člověk a svět práce, který zároveň napomáhá rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Aktivita byla realizována na větší městské škole zapojené do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) a je předkládána jako inspirace pro vyučující z jiných základních škol.

Buňka jako město, autor: Jakub Holec, spoluautor: Pavlína Holcová

Námět na činnost žáků se zaměřuje na téma buňky a buněčných organel. V rámci aktivity žáci přirovnávají konkrétní buněčné organely podle jejich funkcí ke konkrétním částem města, které plní obdobnou funkci jako daná buněčná organela. Tím se žáci názornou a na vlastní zkušenosti založenou aktivitou seznamují s tím, jakou funkci v buňce jednotlivé organely plní a jak funguje buňka jako celek.

Sociální sítě jako učivo?, autor: Vanda Vaníčková

Článek pojednává o zapojení tematiky sociálních médií do výuky výchovy k občanství. Uvádí stručný kontext, proč by učitelé něco takového měli dělat, nabízí aktivity, kterými by mohli začít. Součástí článku je naznačení průniku mezi sociálními sítěmi, výchovou k občanství a vybranými složkami čtenářské a digitální gramotnosti. Obsah článku vychází ze zkušeností autorky z (ne)formálního vzdělávání na základní, střední i vysoké škole.

To nejzajímavější z modulu DUM

Metody rybolovu, autor: Petr Tišl

Aktivita navazující na biologickou či zeměpisnou problematiku rybolovu. Snaží se ukázat některé metody lovu a definovat, které jsou šetrnější a které nešetrné. Cílem tedy není jen informace o druzích ryb a způsobech lovu, ale také apel na odpovědné spotřebitelské chování, nebo alespoň informace o možnostech volby. Součástí je malá aktivita CLIL, rozšiřující slovní zásobu v této oblasti.

Řazení výběrem – interaktivní webová stránka, autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka názorně zobrazuje jednotlivé kroky řazení výběrem v poli čísel. Zobrazí se netříděné pole a pracovní pole (na konec bude seřazeno od minima po maximum). Po nalezení minima v nesetříděné části pole se prohodí prvky na začátku nesetříděné části pole s prvkem s minimem.

(Ja)hodování, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Žáci 4. ročníku se stanou v průběhu školního roku spoluautory projektu. Budou pracovat s textem, podle kterého napíší jednoduchý recept. Podle receptu si pak uvaří vlastní jahodový džem, který dají svým maminkám k jejich svátku. Na základě vlastní zkušenosti následně výrobu džemu popíší. V rámci projektu budou pořizovat pomocí tabletu fotodokumentaci. Z fotografií vytvoří v hodině informatiky foto recept. S tabletem budou také natáčet dvouminutová videa. V tříčlenných skupinkách z nich sestaví video recept. Ujmou se přitom role moderátora, režiséra a kameramana. Nakonec budou tvořit reklamu na svůj vyrobený jahodový džem.

Poválečný Měděnec, autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Metodika doporučená jako rozšiřující učivo do hodin dějepisu, základů společenských věd, seminářů… Pracuje s archiváliemi z let 1946 a 1947, konkrétně se zápisy schůzí Místního národního výboru v Měděnci. Tyto se stávají pro studenty čítankou mezilidských vztahů a nového společenského uspořádání ve staré hornické krušnohorské obci.

Žurnalistika: Recenze, autor: Mgr. Zdeněk Sotolář

Prezentace představuje obsah a zásady zpracování recenze na konkrétní ukázce. Materiál propojuje výuku českého jazyka a mediální výchovy. Prezentaci lze využít ve všech ročnících druhého stupně základní školy a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.

Kulturní rozmanitost – Slovensko a Slováci, autor: MgA Sevdalina Kovářová Kostadinova

V první části programu se děti seznámí se životem lidí jiných sociokulturních skupin formou zajímavé přednášky či formou otázek a odpovědí. Druhá část programu je interaktivní a má charakter kreativního workshopu, který vychází z tradic a kultury dané země. Materiál byl vytvořen v roce 2019 jako součást projektu spolku Zaedno Kamarádi.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky MŠ II.

Mgr. Michael Novotný nabízí druhou část nabídky dramatických, pohybových, výtvarných a experimentálních činností s environmentální prostupností využitelných ve vzdělávací nabídce mateřské školy.

Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce – komu je příručka určena a jak s ní pracovat?

Markéta Štěpánová, Anna Babanová a Irena Smetáčková nám představí novou příručku s tématem genderově citlivého přístupu k vedení výuky.

Dějepisné perspektivy – historičtí aktéři včera, dnes a zítra

Zajímá vás propojení více dějepisných událostí jednotnou metodikou? Martin Vonášek si pro vás přichystal webinář o výuce dějepisu „tak trochu jinak“.

Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání

I když děti předškolního věku ještě neučíme číst, neznamená to, že je pro nás čtenářská gramotnost tabu. Inspirovat nás k aktivitám bude Mgr. Andrea Mouchová.

Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce – sdílení zkušeností s jednotlivými metodami z příručky

Markéta Štěpánová, Anna Babanová a Irena Smetáčková spolu s námi prolistují příručku s tématem genderově citlivého přístupu k vedení výuky a upozorní na uvedené metody – jak fungují a čím mohou být učitelům přínosné.

Mediální reflexe Jana Palacha během výročí

Jak přistupovat k naší moderní historii, aby byla výuka dějepisu zajímavá a aktuální? PhDr. Jan Bárta nás provede ukázkovým tématem.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Servidora.. Wikimedia.org: Palach Jan [online]. 2006-10-15 [cit. 2019-12-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palach_Jan.JPG>.

ONLINE SETKÁNÍ: Škola bez poražených II. | 11. 12. 2019 od 20:00

Respektující komunikace je pro mě základním stavebním kamenem jakýchkoliv aktivit ve škole a nejen v ní, říká učitelka 1. stupně ZŠ a lektorka kurzu Škola bez poražených Mgr. Kateřina Vrtišková.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Gender a svobodná volba povolání | 10. 12. 2019 od 20:00

Jak lze pracovat na různých úrovních předškolního vzdělávání s tématem nestereotypní volby povolání, nám řeknou Lucie Čechovská a Kristýna Pešáková. Celý příspěvek »